Kalender

Delta på Gudstjänster via nätet

Delta på våra Gudstänsterna via någon av länkarna nedan:

Stöd vår verksamhet

Stöd Luleå Fridsförbund ekonomiskt genom swish till nummer 123 440 79 61 eller via en inbetalning till bankgiro: 5733-4583. 

Tack för din gåva!

Information

bible-1868070_1280
RSS Dagens Bibelord
  • Söndag 20.9.2020 | Luk 10:41-42
    Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.

Om församlingen

Gudstjänst är en central del i Luleå Fridsförbunds församlingsverksamhet. Till gudstjänsten samlas vi för att lyssna till bibelläsning, sjunga med i psalmerna, delta i gudstjänstens moment, be tillsammans och lyssna till predikan av Guds ord. Gudstjänsten följer en gudstjänstordning och leds av en mötesledare. Predikan hålls av en eller två av församlingens predikanter.

Syftet med gudstjänster är att samla församlingen till bön, förkunnelse och gemenskap för att få kraft och uppmuntran till att fortsätta vandra på livets väg i ett nära förhållande till Jesus. Den Helige Ande möter oss i Ordet och hjälper oss att vända oss bort ifrån oss själva och vända oss mot Jesus, vår Frälsare. Med hjälp av syndabekännelse och syndaavlösningen påminns vi om vår otillräcklighet och syndfullhet men får, av nåd, ta emot Jesu försoningsverk och tillräkna oss hans rättfärdighet.

Luleå Fridsförbund står på evangelisk luthersk grund där bibeln har högsta auktoritet. Förkunnelsen ska visa på människans naturliga bortvändhet från Gud i och med syndafallet, Guds frälsningsplan och försoningsverk genom Jesus Kristus då han försonade världen med sig själv, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16) samt ge församlingen fördjupande bibelundervisning för att få se mer av vem Gud är och vad han vill med våra liv.

Gudstjänster firas i stort sett varje söndag kl.16.00 (sommartid kl.18.00). En gång i månaden anordnas något större mötestillfällen med gästande predikanter. Från och med den 1 mars 2008 flyttades all verksamhet till bönhuset på Vinkelgränd 4 i Örnäset intill Örnäsets kyrka.
Gudstjänsterna är offentliga och öppna för alla, de annonseras i lokalpressens predikoturer samt på hemsidan.

Välkommen!

FRIDSFÖRBUNDET – DEN LAESTADIANSKA VÄCKELSERÖRELSEN

Luleå Fridsförbund är en kristen församling, som tillhör den laestadianska och evangelisk-lutherska väckelserörelsen som funnits i Luleå sedan början av 1900-talet. Fridsförbundet erbjuder kristen undervisning och gemenskap och vill hjälpa människor till personlig kristen tro.

Fridsförbundets målsättning är att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen samt få en personlig tro på Jesus Kristus genom:

  • att bättring och syndernas förlåtelse predikas i Jesu namn och blod på den Heliga Skrifts grund
  • att verka för att Guds ord rent och klart förkunnas och de heliga sakramenten rätt förvaltas
  • att i endräkt och kärlek främja medlemmarnas ömsesidiga uppbyggelse i den kristna tron

KLASSISK KRISTENDOM

Fridsförbundet vill teologiskt stå för en klassisk kristendom, och i sin undervisning ge Bibelns svar på människors frågor samt verka för Kristi rikes tillväxt.

Kännetecknande för den laestadianska väckelsen är bland annat:

  • Den laestadianska väckelserörelsen är i Sverige en inomkyrklig väckelserörelse, verksam i Svenska kyrkan sedan drygt 150 år. En stor kärlek till och respekt för Bibeln som Guds ord.
  • Rörelsen är i huvudsak en lekmannarörelse där det ”allmänna prästadömet” betonas. Ordets förkunnelse vid gudstjänsterna fullgörs vanligen av lekmannapredikanter. Som undervisare fungerar både lekmän och präster.

Bibeln lär oss att människan behöver bli medveten om sin bortvändhet från Gud, så att hon gör bättring från otro och synder, d.v.s. blir omvänd och blir rättfärdiggjord av nåd genom tron på sina synders förlåtelse i Jesu namn och blod. Detta evangelium har varje kristen fullmakt att förmedla till en ångrande syndare. Omvändelsen leder till ett liv i Jesu efterföljd.

Vår verksamhet

Bibeltimmen är till för kristna vuxna, ungdomar och barn,  som samlas varje fredag kl 18:30 under läsåret för att lära oss mer om Gud och frälsningen i Kristus.  Undervisningen sker genom samtal och fördjupning i Bibelns budskap för att på så sätt bättre lära känna Jesus och hans vilja. Vi träffas för att dela gemenskapen i den kristna tron. Vi sjunger och ber,vi fikar och umgås.

Alla intresserade är välkomna att delta.

Undervisningen är åldersanpassad med flera barngrupper samt en ungdomsgrupp och en vuxengrupp. Undervisningen utgår oftast från Bibelläsning och samtala om den text som lästs. Andra gånger behandlas aktuella ämnen som vi samtalar om utifrån Bibeln. 

Välkommen!

Länk till Facebook-sidan

Söndagsskola hålles varje söndag kl. 11:00 i fridsförbundets Bönhus (se kalender för aktuell information).

Alla är hjärtligt välkomna!

 

Länk till läxan!

Vid intresse att delta i konfirmationsundervisningen kontakta fridsförbundet på info@luleafridsforbund.com

Kontakta oss

E-post: info@luleafridsforbund.com

Besöks och postadress:
Vinkelgränd 4
974 35 Luleå

2 visitors online now
2 guests, 0 members
Max visitors today: 89 at 04:13 pm UTC
This month: 89 at 09-20-2020 04:13 pm UTC
This year: 190 at 03-29-2020 04:14 pm UTC
All time: 205 at 06-29-2019 09:41 pm UTC