FRIDSFÖRBUNDET – DEN LAESTADIANSKA VÄCKELSERÖRELSEN

Luleå Fridsförbund är en kristen församling, som tillhör den laestadianska och evangelisk-lutherska väckelserörelsen som funnits i Luleå sedan början av 1900-talet. Fridsförbundet erbjuder kristen undervisning och gemenskap och vill hjälpa människor till personlig kristen tro.

Fridsförbundets målsättning är att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen samt få en personlig tro på Jesus Kristus genom:

  • att bättring och syndernas förlåtelse predikas i Jesu namn och blod på den Heliga Skrifts grund
  • att verka för att Guds ord rent och klart förkunnas och de heliga sakramenten rätt förvaltas
  • att i endräkt och kärlek främja medlemmarnas ömsesidiga uppbyggelse i den kristna tron

KLASSISK KRISTENDOM

Fridsförbundet vill teologiskt stå för en klassisk kristendom, och i sin undervisning ge Bibelns svar på människors frågor samt verka för Kristi rikes tillväxt.

Kännetecknande för den laestadianska väckelsen är bland annat:

  • Den laestadianska väckelserörelsen är i Sverige en inomkyrklig väckelserörelse, verksam i Svenska kyrkan sedan drygt 150 år. En stor kärlek till och respekt för Bibeln som Guds ord.
  • Rörelsen är i huvudsak en lekmannarörelse där det ”allmänna prästadömet” betonas. Ordets förkunnelse vid gudstjänsterna fullgörs vanligen av lekmannapredikanter. Som undervisare fungerar både lekmän och präster.

Bibeln lär oss att människan behöver bli medveten om sin bortvändhet från Gud, så att hon gör bättring från otro och synder, d.v.s. blir omvänd och blir rättfärdiggjord av nåd genom tron på sina synders förlåtelse i Jesu namn och blod. Detta evangelium har varje kristen fullmakt att förmedla till en ångrande syndare. Omvändelsen leder till ett liv i Jesu efterföljd.

0 visitors online now
0 guests, 0 members
Max visitors today: 0 at 12:02 am UTC
This month: 18 at 05-09-2024 04:07 pm UTC
This year: 46 at 02-04-2024 04:14 pm UTC
All time: 234 at 01-13-2023 12:56 am UTC