GUDSTJÄNSTER

Gudstjänst är en central del i Luleå Fridsförbunds församlingsverksamhet. Till gudstjänsten samlas vi för att lyssna till bibelläsning, sjunga med i psalmerna, delta i gudstjänstens moment, be tillsammans och lyssna till predikan av Guds ord. Gudstjänsten följer en gudstjänstordning och leds av en mötesledare. Predikan hålls av en eller två av församlingens predikanter.

Syftet med gudstjänster är att samla församlingen till bön, förkunnelse och gemenskap för att få kraft och uppmuntran till att fortsätta vandra på livets väg i ett nära förhållande till Jesus. Den Helige Ande möter oss i Ordet och hjälper oss att vända oss bort ifrån oss själva och vända oss mot Jesus, vår Frälsare. Med hjälp av syndabekännelse och syndaavlösningen påminns vi om vår otillräcklighet och syndfullhet men får, av nåd, ta emot Jesu försoningsverk och tillräkna oss hans rättfärdighet.

Luleå Fridsförbund står på evangelisk luthersk grund där bibeln har högsta auktoritet. Förkunnelsen ska visa på människans naturliga bortvändhet från Gud i och med syndafallet, Guds frälsningsplan och försoningsverk genom Jesus Kristus då han försonade världen med sig själv, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16) samt ge församlingen fördjupande bibelundervisning för att få se mer av vem Gud är och vad han vill med våra liv.

Gudstjänster firas i stort sett varje söndag kl.16.00 (sommartid kl.18.00). En gång i månaden anordnas något större mötestillfällen med gästande predikanter. Från och med den 1 mars 2008 flyttades all verksamhet till bönhuset på Vinkelgränd 4 i Örnäset intill Örnäsets kyrka.
Gudstjänsterna är offentliga och öppna för alla, de annonseras i lokalpressens predikoturer samt på hemsidan.

Välkommen!

0 visitors online now
0 guests, 0 members
Max visitors today: 10 at 03:35 am UTC
This month: 28 at 07-13-2024 02:44 pm UTC
This year: 46 at 02-04-2024 04:14 pm UTC
All time: 234 at 01-13-2023 12:56 am UTC